Sestavy boxůAbychom zajistili prostorovou úsporu při sestavování více boxů k sobě, zvolili jsme trojúhelníkový půdorys boxu v segmentu 30°. Díky tomu je možné boxy řadit do čtvrtkruhu, půlkruhu, kruhu nebo do řady vedle sebe s možností oboustranného přístupu k boxům.

Modulové sestavy mohou být umístěny v rohu, u stěny, ve volném prostoru a vždy přitom zabírají minimum místa s dobrým přístupem ke kolu.

Trojúhelníkový půdorys s úhlem 30°. Široká variabilita sestav. Čtvrtkruh, půlkruh, kruh, řada (s jednostranným nebo oboustranným přístupem). Možnost umístění v rohu, u stěny, ve volném prostoru.Uvedené sestavy lze vzájemně kombinovat.
Je tak možné levným, jednoduchým způsobem vytvářet funkční celky a to až po profesionální bezobslužné parkovací domy pro desítky kol.

Variabilita zamykání

Tento typ boxu umožňuje uživateli volný přístup do boxu po dobu 24 hodin. Uzavření/otevření boxu je aktivováno na řídicím terminálu umístěném na stěně jednoho ze sestavy boxů. Uživatel zadá číslo volného boxu a vlastní čtyřmístný PIN. Ke komunikaci slouží displej.
Uzavření/otevření boxu je aktivováno provedením platby na bezkontaktním platebním terminálu, tedy s použitím bezkontaktní platební karty. Uživatele naviguje komunikační displej.
Bezkontaktní platební terminál je také vhodným doplňujícím řešením pro verzi FREE. Například lze volitelně zpoplatnit až následné časové pásmo, po uplynutí základních 12-ti hodin. Následná platba motivuje uživatele k uvolnění boxu pro další použití, zamezuje zneužívání boxů pro jiné účely a zamezuje nežádoucímu dlouhodobému blokování boxu jedním uživatelem.
Tento typ boxu umožňuje uživateli volný přístup k boxu po dobu 24 hodin denně. Uzavření/otevření boxu se aktivuje odesláním speciální SMS z mobilního telefonu. Uživatelé jsou instuováni pomocí komunikačního displeje, případně pomocí hlasové komunikace, kterou může být Bike Box doplňkově osazen.
Tento typ boxu je vhodný zejména pro instituce a objekty se zavedeným režimem identifikačních karet nebo čipů. Umožňuje uživatelům volný přístup k boxům 24 hodin denně.
Uzavření/otevření boxu se aktivuje prostřednictvím identifikační karty nebo čipu. Uživatele naviguje komunikační displej.
Bike Boxy s mincovníkem je vhodné použít tam, kde není možné využít platbu přes platební teminál nebo sms platbu. Výši požadované platby je možné nastavit na různé hodnoty mincí i různé měny.
Bike Box vybavený mechanickým zámkem je ideální pro zákazníky, kteří budou mít vlastní klíč. Lze jej také využít u objektů se stálou službou, která půjčuje klíč proti složení vratné zálohy nebo zaplacení půjčovného. Bike Box je osazen patentovaným trojbodovým vertikálním zamykacím systémem, který zamezuje překonání ocelových dveří roztažením zárubně. Zamykací systém tvoří certifikovaný zámek s vysokou pasivní bezpečností od výrobce, který tyto zámky využívá i pro trezory bezpečnostní kategorie II.
Zámek je ovládán dvoustranným motýlkovým klíčem, jehož kopii zhotoví pouze specializovaná zámečnická centra. Lože trezorového zámku je opancéřované.

Nároky na instalaci

Instalace je nenáročná. Spočívá v položení boxů na zem, zapojení do zásuvky 230V a vzájemné propojení jednoduchých konektorů mezi boxy. Sestavy boxů včetně parkovacích domů je teoreticky možné umístit kdekoliv na rovné ploše s běžnou pochůznou únosností, tedy umístit bez nároku na stavební základy.

Sestavy lze jednoduchým způsobem přemisťovat podle demografického vývoje, změn v zaměstnanosti a plánů v dopravě. Zařízení lze připojit do sítě veřejného osvětlení, nebo standardně do běžné zásuvky sítě 230V. Zařízení využívá pro vnitřní provoz 12V a je tedy energeticky nenáročné. Zařízení využívá síť GSM a to zejména pro statistiku provozu, chybová hlášení a komunikaci platebního terminálu s bankou. Každý box je v rámci dodávky vybaven provozním řádem a návodem na použití, který zohledňuje i případné časové a cenové individuální požadavky provozovatele. Váha podle typu boxu nepřesahuje 250 kg.

Každý box je vybaven individuálním evidenčním číslem, které slouží k identifikaci v systému Generali České pojišťovna, a.s., při identifikaci Policií České republiky, a při datové statistické komunikaci provozovatele.

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost a analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.